Shërbime - Impladent

Shërbime

Shërbimet tona

4

IMPLANTOLOGJI DHE KIRURGJI ORALE

Implantet dentare janë vida titani që vendosen në nofull për të mbështetur dhëmbët artificiale.

7

PARADONTOLOGJI

Parodontologjia merret me sëmundjet periodontale që ndikojnë në mishrat (gingiviti), ligamentin periodontal dhe indet e kockave mbështetëse për rrënjët dentale (parodontiti i butë, i moderuar dhe i rëndë).
Gingiviti është faza e parë e sëmundjes periodontale.

1

STOMATOLOGJI ESTETIKE

Ndërsa qëllimi kryesor i stomatologjisë tradicionale është shëndeti i dhëmbëve, mungesa e kariesit të dhëmbëve dhe trajtimi i dhimbjes së dhëmbëve, stomatologjia estetike tenton ta vlerësojë problemin nga një këndvështrim tjetër, duke mos harruar detyrën e tij kryesore.

9

PROTETIKA

Terapitë protetike janë të krijuara për të siguruar, në të njëjtën kohë, funksionin, kohëzgjatjen dhe estetikën. Krijuar për njerëzit që kanë ndonjë dëmtim të vogël ose të rëndë të dhëmbëve ose që nuk kanë një ose më shumë dhëmbë. Trajtimet protetike mund të jenë fikse dhe ose të lëvizsshme.

5

ORTODONCI

Ortodoncia është specialiteti i Stomatologjisë që merret me njohjen e lëvizjeve të dhëmbëve, zhvillimit të kafkës dhe fytyrës dhe shtrirjes së harqeve.
Ortodontja kryen diagnozën, parandalon dhe trajton çrregullime të dhëmbëve dhe fytyrës (parregullsi).

2

STOMATOLOGJI RINDERTUESE

Të ashtuquajturat mbushjet e amalgamit, si për faktin se ata kërkojnë përgatitje të gjilpërë të dhëmbëve dhe për karakteristikat negative që vetë amalgam paraqet (sasia e merkurit, reaksionet toksike si dhe alergjike), tani janë pjesë e së kaluarës.

8

STERILIZIM, DISINFEKTIM DHE HIGJENE

Përveç sterilizimit dhe dezinfektimit të të gjithë materialit të përdorur, ne gjithashtu sterilizojmë dhe dezinfektojmë karriget, mjetet e përdorura për punën dhe sipërfaqet e përdorura gjatë punës janë sterilizuar dhe dezinfektuar.

6

LABORATOR DENTAR

Teknologji të avancuara dhe vazhdimisht në zhvillim për të përmbushur kërkesat e standardeve profesionale, por më shumë për pacientët. Në punën tonë ne përqëndrohemi dhe investojmë vazhdimisht në infrastrukturë dhe zhvillimin profesional.